ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเน้นด้านการสื่อสาร

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

  Tel. 095-636-9642
 
 
แผนกองค์กร /
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
095-636-9642
 
 
สาขาระยอง
088-883-4845
 
สาขานครศรีธรรมราช
075-466-505
 
     
 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือกด้านภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจทุกรูปแบบทั่วโลก องค์กร/บริษัทหลายแห่ง คาดหวังว่า บุคลกรของพวกเขาจะสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน ใน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมั่นใจ เมื่อต้องติดต่อกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานอื่น ในหลายๆ ระดับ และหลายๆ สถานการณ์การการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา ที่จำเป็นใน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้เรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรอง ข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมี การนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ เป็นต้น
 
 
 
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th