คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ เขียน อีเมล์ เขียน Essay Academic Writing | Planet English

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
 
 
แผนกองค์กร /
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
095-636-9642
 
 
สาขาระยอง
088-883-4845
 
สาขานครศรีธรรมราช
075-466-505
 
     
 

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง การสอนจะเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกฝนการเขียนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำ และแก้ไข การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่เขียนถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ อ่านแล้วลื่นไหล น่าติดตาม รวมไปถึงการใช้ ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย สามารถถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มี การใช้คำศัพท์และสำนวนที่ ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารในการเขียน (Collocation)

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เริ่มตั้ง แต่หลัก การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ อย่างง่ายจนกระทั่งถึง การเขียนชั้นสูงที่ต้องการความสละสลวยในการใช้ภาษาอังกฤษ คำที่ควรใช้ คำที่ไม่ควรใช้ในงานเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อ การศึกษาและเพื่อการทำงาน

การสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนในรูป แบบที่หลากหลายทั้ง การเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย มีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไข การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่เขียนถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มี ความน่าสนใจ อ่านแล้วลื่นไหล น่าติดตาม รวมไปถึงการใช้ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย สามารถถ่ายทอดความคิดจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนอีเมล์ รายงาน และเรียงความภาษาอังกฤษที่หลากหลายรูปแบบ มีการใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น

หลักสูตรการเขียน สมารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูคร คือ

1. การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบ เข้าในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญา ในหลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความ มั่นใจในทักษะ

การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ เช่น บทความ ,วิทยานิพนธ์ และ รายงานทางวิชาการ เข้าใจหลักการเขียน / โครงสร้างพารากราฟ / บทความ ชนิดของการ เขียนประเภทต่างๆ ดังนี้ การเขียนบรรยาย, การเขียนอธิบาย, การเขียนเชื่อมโยงเหตุและผล , การเขียนเชิงขั้นตอน, การเขียน เปรียบเทียบ, การเขียนให้ความหมาย , การเขียนแสดงความเห็น และ การเขียนสรุปใจความ


2. การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็น หลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ, เขียนอีเมล์ , รายงานธุรกิจ และ จดหมายข่าว

 
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th