ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 7–12 ปี | Planet English

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
 
 
แผนกองค์กร /
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
095-636-9642
 
 
สาขาระยอง
088-883-4845
 
สาขานครศรีธรรมราช
075-466-505
 
     
 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประภมศึกษา (สำหรับน้องอายุ 7-12 ปี )

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี หลักสูตรนี้ Planet english ได้จัดทำขึ้นโดยจะเน้นการเรียนการ สอน ไปในเชิงการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่จะเน้นเรื่องคำศัพท์เบื้องต้นเป็นพิเศษ เพราะโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาจะเริ่มจากคำศัพท์เป็นคำๆ แล้วค่อยเป็นประโยคทีหลัง ซึ่งคล้ายการการเรียนรู้ของ เด็กๆ ในชีวิตจริง การฝึกฝนการฟังและพูดไปกับเพลงประกอบและเรื่องเล่าในทุกๆ วิดีโอ จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการออกเสียง คำศัพท์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเรียนเสียงคำพูด หรือการพูดออกเสียงผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ รวมถึง กิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในห้องเรียนได้ อย่างเพลิดเพลินและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

หลักสูตรของเราจะส่งเสริมเด็กๆ ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ, การอยู่ในสังคม และเรื่องของอารมณ์ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์, ความเป็นผู้นำ และการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท ช่วยให้เด็กๆ ซึมซับทักษะที่จำเป็นในชีวิตไปใช้ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่า ทุกก้าวของการเรียนรู้ ทุกบทเรียนที่เด็กๆ จะได้รับนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัย เด็กๆ จะได้ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย ที่จะช่วยยก ระดับความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคต

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

2. ฝึกการพูดออกเสียงจากคำใหม่ๆ

3. กระตุ้นให้เด็กๆ มั่นใจในการพูดสื่อสาร จากกิจกรรมการฟังและการอัดเสียง

4. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและสะกดคำได้อย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ

5. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์

6. เพิ่มสภาวะความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 
 
 
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th