ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี | Planet English

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
 
 
แผนกองค์กร /
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
095-636-9642
 
 
สาขาระยอง
088-883-4845
 
สาขานครศรีธรรมราช
075-466-505
 
     
 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล (อายุ 5-6 ปี )

สถาบันภาษา Planet English มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เสมือน เจ้าของภาษา ทางสถาบันจึงจัดให้มีแคมป์เรียนภาษาอังกฤษแบบ เข้มข้นช่วงปิดเทอม ซึ่งฝ่ายวิชาการของเราได้ออกแบบ หลักสูตรพิเศษเพื่อนักเรียนคนไทย อายุระหว่าง 5-14 ปี โปรแกรมนี้จะช่วยเสริมทักษะของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษในระดับ ที่นักเรียนจะ สามารถผ่านการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนต่างๆ หรือโรงเรียน นานาชาติชั้นนำทั่วไป เด็กในวัยนี้เราจะเน้น ทักษะการฟัง,การพูด ,การอ่าน, การเขียน, และการฟังและการพูดถือเป็นหัวใจ ของโปรแกรมของเรา

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. การเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศอังกฤษและอเมริกา ผ่านบทเรียนและกิจกรรมตลอดทั้งโปรแกรม

2. เพิ่มเติมทักษะทางด้านการพูด การฟัง โดยฝึกออกเสียง และการฟังสำเนียงที่ถูกต้อง และเสริมทางด้านไวยากรณ์

3. เรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเล็ก จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน จากครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

4. มีการสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน ได้ความรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น การแสดง , cooking class, English on Tour เป็นต้น

5. นอกจากนี้ การพัฒนาด้านภาษาของนักเรียนจะได้รับการสนับสนุน และเพิ่มพูนนอกเหนือจากในชั้นเรียน โดยนักเรียนจะได้ เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรพิเศษ ซึ่งทางสถาบันได้จัดไว้ให้อีกด้วย

 
 
 
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th