หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ | Planet English

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
   
   
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

 
 
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
หลักสูตรเรียน สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษสอนโดยเจ้า ของภาษา สอนสด เน้นสนทนาเป็นหลัก เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วเหมาะ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไปหรือ ผู้ที่ต้องการ ฟื้นฟู ไม่เคร่งเครียด ไม่กดดันและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่า ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวใคร ๆ ก็พูดได้
   
 
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
หลักสูตรการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ การสอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนในรูปแบบที่หลาก หลาย โดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไข การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่เขียน ถูกต้อง เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ อ่านแล้วลื่นไหล น่าติดตาม รวมถึงการใช้ประโยคที่กระชับ และสละสลวย
   
 
แกรมม่า
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคนที่ต้อง การยกระดับของการใช้ภาษา อังกฤษในทุกๆ ด้าน เนื่องจากไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถพูดและเขียนได้ อย่างถูกต้องและสวยงาม รวม ถึงสามารถนำไปใช้ในการทำ ข้อสอบประเภทต่างๆ นอกจากนี้การเข้าใจ ไวยากรณ์จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
   
 
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
TOEFL เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ ที่เป็นที่นิยมมากที่ สุดในประเทศอเมริกาตอนเหนือ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์การทำ คะแนอย่างไรให้ได้มากที่สุด ทั้งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนพร้อมกับการฝึกฝนการทำข้อสอบจำลอง จากห้องสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นและสร้างความคุ้นเคยกับกับนักเรียน
   
 
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS สำหรับการเรียนต่อต่าง ประเทศ หรือการเรียนหลักสูตรนานาชาติ สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ ไทยที่ประสบการณ์ เข้มข้นในเนื้อหาและเทคนิคการสอบเพื่อให้ได้คะแนน ตามสอบตาม ต้องการตั้งแต่ 6.5 จนถึง 7.5 ครบทุกเนื้อหาสำหรับเตรียม ตัวสอบ
   
 
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
หลักสูตร TOEIC แบบเข้มข้น 48 ชั่วโมง เน้นทักษะการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) รวมทั้งในส่วนของไวยากรณ์ (Grammar) โดยจะเน้น เทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น มีการเพิ่ม เทคนิคการอ่าน และพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์อังกฤษ (Grammar) ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์โจทย์ไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในเวลาสั้นๆ
   
 
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียน ที่ ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทุกทักษะ ภาษาอังกฤษที่จำเป็น โดยเน้นการสนทนา ให้คุณสามารถรับมือกับความ ท้าทายต่างๆ ในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
เรียนตัวต่อตัว
สอนสด ตัวต่อตัว ทุกห้องเรียน การเรียนตัวต่อตัวเท่านั้น ที่จะทำให้ทักษะ ภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาได้เร็วกว่า ทุกหลักสูตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยว ชาญ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา Native spearker (USA ,UK) เน้นให้ ผู้เรียนนำบทเรียน สมารถสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง มั่นใจในการ สือสาร ไม่กลัวจะพูดกับต่างชาติ
 
   
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th